Заседания

Заседание от дата 26.10.2019 от 18:30 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 17:40 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 17:05 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 12:50 часа.

Решения

№ 224 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново

№ 223 / 26.10.2019

ОТНОСНО : заличаване на вписани представител в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети

№ 222 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново

№ 221 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново

№ 220 / 26.10.2019

ОТНОСНО : вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

№ 219 / 26.10.2019

ОТНОСНО : вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

№ 218 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново

№ 217 / 26.10.2019

ОТНОСНО : вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

№ 216 / 26.10.2019

ОТНОСНО : определяне на сътрудник на ОИК Велико Търново в изборния ден

№ 215 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново.

№ 214 / 26.10.2019

ОТНОСНО : регистриране на застъпници, предложени от ПП „Възраждане“

№ 213 / 26.10.2019

ОТНОСНО : вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

№ 212 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново.

№ 211 / 26.10.2019

ОТНОСНО : вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

Календар

Решения

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

  • № 272 / 18.11.2019

    относно: Заявление от Любен Иванов Велчев за отказ да бъде общински съветник

  • № 271 / 07.11.2019

    относно: Поправка на фактически грешки в Решение №233/29.10.2019г. на ОИК -В.Търново.

всички решения