Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 276
Велико Търново, 21.04.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП Демократична България-обединение /Да България, ДСБ, Зелено движение/, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.4, ал.7 от ЗМСМА

По електронната поща на Великотърновски общински съвет е получено заявление от Калоян Милков Янков, с което се заявява желание да бъде освободен от заеманата длъжност- общински съветник във Великотърновски общински съвет, с оглед обстоятелството, че с Решение№2438-НС/09.04.2021г. на ЦИК София е обявен за избран за народен представител от листата на Демократична България-обединение /Да България, ДСБ, Зелено движение/. В подкрепа на заявлението е представил копие от удостоверение №37-НС/09.04.2021г. на ЦИК София. С писмо с вх. №515/20.04.2021г. Председателят на Великотърновски общински съвет е препратил заявлението на Калоян Янков до ОИК Велико Търново.

Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, при избирането му за народен представител. В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл.30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА общинската избирателна комисия следва да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Предвид разпоредбата на цитирания член от ЗМСМА, представеното заявление от Калоян Янков, както и удостоверението на ЦИК София,  ОИК-Велико Търново следва да прекрати пълномощията на общинския съветник и да обяви за избран следващия кандидат в листата на Демократична България-обединение /Да България, ДСБ, Зелено движение/, а това се явява поставеният под №3 Якоб ван Бейлен, който фигурира под №4 в списък Б -получил 112 гласа, съгласно текста на чл.454, ал.6, изр.2 от ИК.

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс, Решение на Централна избирателна комисия №2438-НС/09.04.2021г., във връзка с чл.30, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Велико Търново

Р Е Ш И:

 1. Прекратява пълномощията на общинския съветник Калоян Милков Янков, поради избирането му за народен представител.
 2. Анулира издаденото удостоверение на Калоян Милков Янков №20/31.10.2019г. /Приложение №98-МИ от изборните книжа/
 3. Обявява за избран за общински съветник Якоб ван Бейлен, ЕНЧ *******, на който да се издаде удостоверение- Приложение №98-МИ от изборните книжа.
 4. Решението на ОИК за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат, на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.
 5. В тридневен срок от влизане в сила на решението препис от него да се изпрати на председателя на Великотърновски общински съвет.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 21.04.2021 в 16:59 часа

Календар

Решения

 • № 279 / 04.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от ПП ГЕРБ, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.4, ал.7 от ЗМСМА

 • № 278 / 16.12.2021

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

 • № 277 / 09.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

всички решения