Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 274
Велико Търново, 29.06.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

Чрез Великотърновски общински съвет е получено заявление от СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ СТОЙКОВ вх.рег.№482/26.06.2020г., с което се заявява желание за прекратяване на пълномощията му като общински съветник. Господин Стойков е обявен за избран за общински съветник от кандидатската листа на коалиция от партии „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ - с Решение № 233/ 29.10.2019 г. на ОИК-Велико Търново, като е встъпил в длъжност на 06.11.2019г.              

 

Предвид разпоредбата на чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, ОИК-Велико Търново следва да прекрати пълномощията на общинския съветник, след като същия е подал оставка и да обяви за избран следващия кандидат в листата на КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, а това се явява поставената под №23 Десислава Кирова Димитрова, която фигурира под №3 в списък А (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.1 от ИК).

 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с чл.30, ал.4, т.3 и ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

    Прекратява пълномощията на общинския съветник СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ СТОЙКОВ.             

    Анулира издаденото удостоверение на Светлозар Николов Стойков              №41/07.11.2019г. /Приложение №98-МИ от изборните книжа/.       

    Обявява за избрана за общински съветник ДЕСИСЛАВА КИРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН ххххххххх, на който да се издаде удостоверение- Приложение №98-МИ от изборните книжа.

    Решението на ОИК за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат, на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

В тридневен срок препис от решението да се изпрати на Председателя на Великотърновски общински съвет. 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 29.06.2020 в 17:03 часа

Календар

Решения

  • № 279 / 04.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от ПП ГЕРБ, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.4, ал.7 от ЗМСМА

  • № 278 / 16.12.2021

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

  • № 277 / 09.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

всички решения