Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 263
Велико Търново, 01.11.2019

ОТНОСНО: заличаване на вписан представител в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 429/01.11.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Велико Търново, подадено от пълномощника на ПП ГЕРБ. Заявено е, че e анулирано пълномощно № 7/23.10.2019 г. и да бъде заличен  от Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 27 октомври 2019г. следното лице: Людмил Събев Чапанов с ЕГН **********.

 Доколкото всяка партия определя своите пълномощници, съответно пълномощника на същата разполага с право и да оттегля вече дадени пълномощни.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Велико Търново

Р Е Ш И:

 ЗАЛИЧАВА Людмил Събев Чапанов с ЕГН ********** от Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 27 октомври 2019г., заявен от ПП ГЕРБ .

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 01.11.2019 в 16:53 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения