Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 254
Велико Търново, 31.10.2019

ОТНОСНО: допълване на Решение № 237/29.10.2019 г. на ОИК-Велико Търново

Днес, 31.10.2019 г., във връзка с Писмо вх. № 418/31.10.2019 г. на ЦИК и на основание чл. 62 ал.1 от АПК, във връзка с чл. 459 ал.1 от ИК и служебна проверка на Решение 237/29.10.2019 г. на ОИК-В. Търново, при която се установи, че същото не е влязло в законна сила, ОИК-Велико Търново

Р Е Ш И :

            Допълва диспозитива на Решение № 237/29.10.2019 г. на ОИК-В. Търново както следва: след „ Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма.“ се добавя следният текст : „Решението подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от обявяването му пред Административен съд –Велико Търново.“ В останалата му част решението остава непроменено.

            Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от обявяването му пред Административен съд –Велико Търново.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:44 часа

Свързани решения:

237/29.10.2019

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения