Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 195
Велико Търново, 25.10.2019

ОТНОСНО: жалба наш вх. № 331/24.10.2019 г. -13.11 ч. от Калоян Янков кандидат за кмет на община Велико Търново от КП „Демократична България- Обединение“ във връзка с нарушение на чл. 183, ал.2 от ИК във вр. с чл.11 ал.4 от Закон за закрила на детето

В ОИК-Велико Търново е постъпила жалба с вх. № 331/24.10.2019 г. -13.11 ч. от Калоян Янков кандидат за кмет на община Велико Търново от КП „Демократична България- Обединение“ относно нарушение на чл. 183, ал.4 от ИК във вр. с чл.11 ал.4 от Закон за закрила на детето.

В същата се излагат твърдения, че на агитационен материал - билборд на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Седми юли“ в гр.Велико Търново, на който има кандидати за общински съветници от ПП ГЕРБ има и лица които са на видима възраст под 18 години. Към жалбата е представена и 1 бр. снимка.

Във връзка с постъпилата жалба с писмо наш изх. № 81/23.10.2019 г. от пълномощника на ПП ГЕРБ, посочен в публичния регистър поддържан от комисията, е изискана информация относно наличието на съгласие от родителите на присъстващите на материала непълнолетни лица.

С писмо наш вх. №354/25.10.2019г. е постъпил отговор от упълномощения представител на ПП ГЕРБ, с което е уведомена комисията, че всички 13 деца, които са на снимката са деца на кандидатите, които присъстват на билборда, като за участието на същите и показването им на агитационния материал е дадено изрично съгласие от родителите им.

Като взе предвид изложеното в цитирания отговор и извърши проверка на приложения към жалбата снимков материал, ОИК-В.Търново приема, че нормата на чл. 183 ал. 4 от ИК въвежда забрана относно използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, както и  използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения в тях.

В конкретния случай и като се съблюдава нормата на чл. 11 ал. 4 от Закона за закрила на детето – „Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.“  ОИК-В.Търново приема, че участието на децата на кандидатите на агитационен материал в тяхна подкрепа не може да се приема като накърняване на добрите нрави.

Действително нормата на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето не представлява императивна забрана, а норма, която постановява правото на защита, ако такава е необходима. Препратката, която жалбоподателят прави към чл. 183, ал. 4 от ИК е несъстоятелна и не може да се приеме в конкретния случай че, представлява нарушение на добрите нрави.

С оглед на което жалбата се явява неоснователна.

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс 

 

РЕШИ

 

 

Оставя жалба вх. № 331/24.10.2019 г. -13.11 ч. от Калоян Янков кандидат за кмет на община Велико Търново от КП „Демократична България- Обединение“ без уважение като неоснователна.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.“

 

При проведеното гласуване на предложението за решение Общинската избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс

 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 25.10.2019 в 19:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 273 / 03.12.2019

  относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

 • № 272 / 18.11.2019

  относно: Заявление от Любен Иванов Велчев за отказ да бъде общински съветник

 • № 271 / 07.11.2019

  относно: Поправка на фактически грешки в Решение №233/29.10.2019г. на ОИК -В.Търново.

всички решения