Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 152
Велико Търново, 18.10.2019

ОТНОСНО: сигнал наш вх. № 267/17.10.2019 г. -15.17 ч. от Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) във връзка с нарушение на чл. 183, ал.2 от ИК

В ОИК-Велико Търново е постъпил сигнал с вх. № 267/17.10.2019 г. -15.17 ч. от Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ  местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21). В същия се излагат твърдения, че агитационни материали на ПП  ГЕРБ поставени на спирките, находящи се  до „Централна поща“ на ул. Христо Ботев, до МДТ „Константин Кисимов“ на ул. „Васил Левски“, до Летния театър на ул. Марно поле, до Пожарната на ул. Никола Габровски и до Парк „Никола Габровски“ на ул. „Никола Габровски“ не отговарят на изискванията на чл. 183, ал.2 от ИК, а именно информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и не е разположена в обособено поле. Към сигнала са приложени 7 бр. снимки.

От страна на Община Велико Търново с писмо №72/17.10.2019г. е поискана информация кой стопанисва спирките. След получаване на отговор вх.№270/18.10.2019г. и установяване на фирмата концесионер, ОИК се свърза с техен представител, който осигури достъп до спирките. Във връзка със сигнала е извършена проверка от двама членове на ОИК-В.Търново от различни квоти, при което е установено, че наистина на посочените в сигнала места, са налични 10 броя плаката на ПП ГЕРБ, пет на кандидата за кмет на община и пет на кандидатите за общински съветници и кмет на община Велико Търново. По отношение на 6 от тях са изпълнени законовите изисквания на чл. 183, ал.2 от ИК. По отношение на 4 от тях, а именно на плакатите, поставени на спирките до МДТ“Константин Кисимов“, до Парка Габровски, до Централната поща и близо до Пожарната е поставен надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление”, който надпис е разположен в обособено поле, но същото е в размер на 10 см, а агитационният материал е с височина 170 см., т.е. макар и да е налично обособено поле не е спазено изискването на закона - чл. 183 ал.2 от ИК, а именно информацията да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.

С оглед на което жалбата се явява частично основателна и следва да се дадат указания на ПП  ГЕРБ да отстрани нередовността, по отношение на четири от посочените общо 10 агитационни материали. В случай, че в указания срок не се отстрани нередовността Кметът на Община Велико Търново следва да предприеме необходимите действия по премахване на 4 от агитационните материали.

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с чл. 186 ал.1 от Изборния кодекс и р.І, т.22 от Решение № 794-МИ /27.08.2019 г. на ЦИК София

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалбата на Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ  местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) в частта на 6 броя агитационни материали.

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс, а именно на 4 броя агитационни материали агитиращи в полза на ПП ГЕРБ, поставени в град Велико Търново, а именно на плакатите, поставени на спирките до МДТ“Константин Кисимов“, до Парка Габровски, до Централната поща и близо до Пожарната, в които информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, въпреки, че е поставена в обособено поле, не заема 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.

УКАЗВА на ПП ГЕРБ в срок от 24 часа от обявяването на настоящото решение да приведе четирите агитационни материали, на които има кандидати за общински съветници, заедно с кандидата на кмет на община, поставени в град Велико Търново, на спирките до МДТ“Константин Кисимов“, до Парка Габровски, до Централната поща и близо до Пожарната, в съответствие с изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК.

При неизпълнение на даденото указание от представляващия ПП ГЕРБ в указаният срок, копие от настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Велико Търново за изпълнение с оглед задълженията му по чл. 186 ал.1 от ИК и Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК София. Напомня на ПП ГЕРБ, че съгласно чл. 480 ал.2 от ИК за нарушение на чл. 183 ал.2  от ИК е предвидена санкция /глоба в размер от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение е в размер от 5000 до 15 000 лв.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.“

 

При проведеното гласуване на предложението за решение Общинската избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 10 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 18.10.2019 в 14:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 275 / 18.09.2020

  относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

 • № 274 / 29.06.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

 • № 273 / 03.12.2019

  относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения