Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 151
Велико Търново, 18.10.2019

ОТНОСНО: Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № 265/178.10.2019 г. от упълномощен представител на ДПС за извършване на 36 промени в СИК на територията на община Велико Търново.

След проверка на подаденото заявление и предложените промени, ОИК - Велико Търново установи, че заявените членове на СИК отговарят на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК София, ОИК Велико Търново:

 

РЕШИ:

 

1.ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400005,  гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Севие Салимова Далова, ЕГН: ., Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Вурал Месру Мемишев, ЕГН: .;  тел: .;

 1. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400007, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Суат Неджмиев Сармахмудов, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Шазие Еминова Ибрямова, ЕГН: ..;  тел: ..;
 2. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400009, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Санер Гюнай Узунали, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Лейля Мехмедова Узунова, ЕГН ..; тел: ..;
 3. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400012, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Зейнеб Гюнур Фикрет, ЕГН: .., Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА, Мариета Георгиева Ботева ЕГН: ..; тел: ..;
 4. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400018, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Джейлян Яшарова Топчева, ЕГН: …, Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Лютвие Ахмедова Шишкова-Стефанова, ЕГН: ..; тел: ..;
 5. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400022, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Есин Медихат Осман, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Ажда Ергин Халил, ЕГН: …;  тел: ..;
 6. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400028, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Бейдат Руждиев Ризов, ЕГН: .., Зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Иванета Стефанова Йорданова, ЕГН: …;  тел: ….;
 7. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400029, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Едиз Ниязиев Акифов, ЕГН: …, Председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Дияна Трифонова Пенева-Георгиева, ЕГН:…; тел:…;
 8. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400032, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Мартина Петкова Йорданова, ЕГН: …, Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Антоан Диянов Пенков, ЕГН: …; тел: …;
 9. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400034, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Янита Аврамова Върбанова, ЕГН: …., Секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Анка Недялкова Ангелова, ЕГН: …; тел: …;
 10. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400035, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Юлиян Йорданов Христов, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Георги Маринов Георгиев, ЕГН: …; тел: …;
 11. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400038, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Александър Валентинов Божинов, ЕГН: …., Председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Павлина Митева Рачева, ЕГН: …; тел: …;
 12. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400044, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Фатме Ибрям Мехмед, ЕГН: …, Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Иванка Иванова Стоянова, ЕГН: …; тел: ..;
 13. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400047, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Румяна Веселинова Русева, ЕГН: …, Секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мария Ангелова Неделчева, ЕГН: ..; тел: …;
 14. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400048, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Ферди Рахимов Чакъров, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Сечкин Нахид Чанакчъ, ЕГН: …; тел: …;
 15. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400050, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Айкут Неджмидинов Мустафов, ЕГН: …, Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Диана Торнева Стоянова, ЕГН: …; тел: …;
 16. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400052, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Даниела Димитрова Донева, ЕГН: …, Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Георги Маринов Петев, ЕГН: …; тел: ..;
 17. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400056, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Веселина Недкова Георгиева, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Иванка Ангелова Петрова, ЕГН: …; тел: …;
 18. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400059, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Нарън Кязим Мурад, ЕГН: …, Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Иванка Иванова Миланова, ЕГН: ..; тел: …;
 19. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400065, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Милка Пенева Цонева, ЕГН: …, Секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Алпай Сунаев Алиев, ЕГН: ..; тел: …;
 20. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400070, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Мехмед Асанов Кашев, ЕГН: …, Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Динчер Ахмедов Махмудов, ЕГН ..; тел: ..1;
 21. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400073, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Севинч Исмаилова Узунова, ЕГН:.., Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мехмед Асанов Кашев, ЕГН: …; тел: …;
 22. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400074, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Беата Пламенова Влахова, ЕГН: …, Председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Десислава Цветанова Василчева, ЕГН: …; тел: …;
 23. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400075, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Мариета Георгиева Ботева, ЕГН: …, Зам.председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Милка Пенева Цонева, ЕГН: …; тел: …;
 24. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400080,  гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Петя Ефремова Кехайова, ЕГН: …, Секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мариана Любенова Събева, ЕГН: …;   тел: …;
 25. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400082,  гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Иван Стоянов Стоянов, ЕГН: …, Зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Емигюл Исова Исмаилова, ЕГН: …;   тел: …;
 26. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 40400083,  гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Бахтишан Мехмедова Гидикова, ЕГН: …, Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Веселина Недкова Георгиева, ЕГН: …;  тел: …;
 1. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400088, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Зехра Шукриева Карабаджакова, ЕГН: , Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Едиз Ниязиев Акифов, ЕГН: …; тел: …;
 2. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400089,  гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, Събка Георгиева Величкова, ЕГН: .., Член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Николай Тодоров Николов, ЕГН: …; тел: …;
 3. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400092,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Андон Петров Бакалски, ЕГН: …, Председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Атанаска Тодорова Страхилова, ЕГН: …;  тел: …;
 4. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400096,  с. Самоводене, обл. Велико Търново,       Дияна Трифонова Пенчева-Георгиева, ЕГН: …, Председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Юлвер Седат Муса, ЕГН: …; тел: ….;
 5. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400108, с. Самоводене, обл. Велико Търново,       Александър Ванев Попдончев, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Валентин Вергилов Данаилов, ЕГН: …; тел: …;
 6. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400110,  с. Русаля, обл. Велико Търново,              Ангел Филипов Русанов, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Радослав Радославов Асенов, ЕГН: …; тел: ….;
 7. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400112, с. Шемшево, обл. Велико Търново,       Калоян Пенев Борисов, ЕГН: …, Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Мелисса Росенова Христова, ЕГН: ….; тел: ….;
 8. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400114,  с. Момин сбор, обл. Велико Търново, Мустафа Юсуфов Якубов, ЕГН: …, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Орхан Салимов Илиазов, ЕГН: …; тел: …;
 9. ЗАМЕНЯ в състава на СИК № 040400117,  с. Ново село, обл. Велико Търново, Исмаил Исмаилов Гидиков, ЕГН: …, Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Билян Минчев Билянов, ЕГН: ..; тел: …;

     Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 18.10.2019 в 14:02 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 275 / 18.09.2020

  относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

 • № 274 / 29.06.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

 • № 273 / 03.12.2019

  относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения