Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 144
Велико Търново, 14.10.2019

ОТНОСНО: Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново.

Постъпило е предложение с вх. № 244/12.10.2019 г. от упълномощен представител на коалиция ,,ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново.

След проверка на подаденото заявление и предложените промени, ОИК - Велико Търново установи, че заявените членове на СИК отговарят на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от ИК.

 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК София, ОИК Велико Търново:

РЕШИ:

 

  1. ОСВОБОЖДАВА В секция 040400033 - общ. Велико Търново, Витан Рафаилов Анчев– член – ЕГН хххххххххх като вместо нея НАЗНАЧАВА Кремена Асенова Велкова – ЕГН хххххххххх.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 14.10.2019 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения