Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 143
Велико Търново, 12.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал вх. № 240/12.10.2019 г. -09.46 ч. препратен от ЦИК

В ОИК-Велико Търново е постъпил сигнал с вх. № 240/12.10.2019 г. -09.46 ч. от Павел Цонев-кандидат за общински съветник от ПП БЗНС, препратен по компетентност от ЦИК София. В същия се сочи, че на билборд собственост на  Комплекс „Бряста“ е поставен плакат на кандидата за кмет от ПП Атака-Николай Минчев-без разрешение на собственика.

Председателят на ОИК Велико Търново се свърза с г-жа Стоянка Христова- мениджър продажби на комплекс „Бряста“, собственост на „Ивиком“ЕООД гр. София, на наличния в интернет телефонен номер *********. Беше извършена проверка от служители на комплекса, в следствие на което се установи, че на собствения на комплекса билборд няма поставени агитационни материали.

ОИК – Велико Търново намира сигнала за допустим, но разгледан по същество – за неоснователен. Видно от гореизложеното на собственият на комплекс „Бряста“ билборд не са поставени агитационни материали.

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс 

 

РЕШИ

 

Оставя сигнал с вх. вх. № 240/12.10.2019 г. - 09.46 ч. от Павел Цонев-кандидат за общински съветник от ПП БЗНС в община Дряново, препратен по компетентност от ЦИК, без уважение като неоснователен.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 12.10.2019 в 14:43 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения