Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 140
Велико Търново, 12.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал вх. № 232/11.10.2019 г. -13.05 ч. от Надежда Найденова кандидат за кмет на с. Присово от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) , ПП ДВИЖЕНИЕ 21/

В ОИК-Велико Търново е постъпил сигнал с вх. № 232/11.10.2019 г. -13.05 ч. от Надежда Найденова кандидат за кмет на с. Присово от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) , ПП  ДВИЖЕНИЕ 21/. В него се сочи, че Малина Попова-регистриран кандидат за кмет на кметство Присово пребивава в сградата на кметството и е “превърнала сградата в неофициалин предизборен щаб“. Към жалбата има снимка на г-жа Малина Попова в гръб във фоайе в сграда.

ОИК – Велико Търново намира сигнала за допустим, но разгледан по същество – за неоснователен. С писмо №60/11.10.2019г. е изискана информация от Община Велико Търново дали настоящия кмет на с. Присово е излязла в отпуск. Малина Попова е регистрирана като  независим кандидат за кмет на кметство Присово с Решение№69/19.09.2019г. на ОИК Велико Търново. От представената от Община Велико Търново Заповед №1803/20.09.2019г. е видно, че считано от следващия ден от регистрацията й като независим кандидат за кмет на кметство Присово съобразно чл.161, ал.1 от ИК г-жа Попова е излязла в платен годишен отпуск. Присъствието й в кметството не представлява нарушение на правилата на ИК. Няма доказателства г-жа Попова да е извършвала агитация в нейна полза пред гласоподаватели. От данните изложени в сигнала не се установява нарушение на разпоредбите на ИК.

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс 

 

РЕШИ

 

Оставя сигнал с вх. № 232/11.10.2019 г. -13.05 ч. от Надежда Найденова кандидат за кмет на с. Присово, издигната от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) , ПП  ДВИЖЕНИЕ 21/ без уважение като неоснователен.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 12.10.2019 в 14:40 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения