Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 136
Велико Търново, 10.10.2019

ОТНОСНО: жалба наш вх. № 226/10.10.2019 г. -14.30 ч. от Калоян Янков кандидат за кмет на община Велико Търново от КП „Демократична България- Обединение“ във връзка с нарушение на чл. 183, ал.2 от ИК

В ОИК-Велико Търново е постъпила жалба с вх. № 226/10.10.2019 г. - 14.30 ч. от Калоян Янков – кандидат за кмет на община, издигнат от КП „Демократична България - Обединение“ във вр. с нарушение на чл. 183, ал.2 от ИК. В същата се излагат твърдения, че 1/че агитационни материали на ПП ГЕРБ, а именно „поставени на билбордове, спирки на градския транспорт и рекламни пана тип „Сити лайт“; 2/че агитационни материали на МК „БСП за България“, поставени „на ул. “Васил Левски“№ 17 А срещу паметника на Васил Левски над фризьорския салон, както и на пазара в кв.“Бузлуджа“ са в противоречие с разпоредбата на чл. 183 ал.2 от ИК.

Жалбоподателят твърди, че агитационните материали не отговарят на изискванията на закона, а именно да съдържат информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление”, който надпис да е разположен в обособено поле, не  по – малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал. Към жалбата са приложени 2бр. черно бели снимки, от които липсва възможност да се установи/локализира мястото, на което се намира агитационния материал.

По жалбата, във връзка с агитационните материали на ПП ГЕРБ, ОИК-В. Търново не може да извърши проверка на място, т.к. липсва информация за местоположението на агитационните материали, вкл. населено място, но дотолкова доколкото е видно от приложената снимка и при мащабното измерване на същата се установява, че агитационния материал отговаря на изискванията на закона, т.к. съдържа текст че „Купуването и продаването на гласове е престъпление”, който надпис е разположен в обособено поле, в размер на 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.

По жалбата във връзка с агитационните материали на МК „БСП за България“, ОИК-В. Търново не може да извърши проверка на място, т.к. липсва информация за местоположението - населено място, в което са разположени агитационните материали, дотолкова доколкото на територията на общината има повече от едно населено място на територията на общината, в което съществува улица наименувана „Васил Левски“ – например такава има в гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Самоводене и т.н.

С оглед на което жалбата се явява неоснователна, поради невъзможност да се установи точното местоположение на агитационни материали, за които се твърди, че са в нарушение на изборните правила.

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс 

 

РЕШИ

 

Оставя жалба вх. № 226/10.10.2019 г. -14.30 ч. от Калоян Янков кандидат за кмет на община Велико Търново от КП „Демократична България- Обединение“ без уважение като неоснователна.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 10.10.2019 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения