Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 134
Велико Търново, 09.10.2019

ОТНОСНО: Жалба наш вх. № 217/09.10.2019 г. -10.40 ч. от упълномощен представител на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) във вр. с нарушение на чл. 183, ал.3 от ИК.

В ОИК-Велико Търново е постъпилa жалба с вх. № 217/09.10.2019 г. от Стефан Петров Антонов – представляващ местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21). В същата се излагат твърдения, че на стълб за северната фасада /прозорците на Стадион „Ивайло“ в гр. Велико Търново са поставени множество плакати на кандидата на кмет на община Велико Търново – Даниел Панов и на листата на ПП ГЕРБ в нарушение на чл. 183 ал. 3 от ИК. Към жалбата е приложен снимков материал.

Във връзка с жалбата, членове на ОИК-Велико Търново, излъчени от различни политически сили, извършиха проверка на мястото посочено в жалбата, а именно в гр. Велико Търново Стадион „Ивайло“, при което се установи, че действително от северната страна на стадиона са поставени пет предизборни плаката на ПП ГЕРБ.

Служебно е известно обстоятелството, че стадиона е публична общинска собственост. При проверка на съдържанието на Заповед № РД-22-1506/16.09.2019 г. на Кмета на община Велико Търново се установи, че мястото, на което са поставени плакатите не е определено за поставяне на агитационни материали.

Съгласно чл.183 ал. 3 от ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. Тъй като не е дадено съгласие от община Велико Търново за поставянето на цитираните плакати и с оглед забраната по чл. 168 ал.3 от ИК, ОИК – Велико Търново констатира, че агитационните материали са поставени в нарушение на чл. 183 ал. 3 от ИК.

С оглед на горното жалбата се явява основателна, но поради невъзможност да се установи лицето/а поставило агитационни материали, в нарушение на изборните правила,  следва да се укаже на кмета на община Велико Търново да предприеме действия по премахване на поставените агитационни материали.

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с чл. 186 ал.1 от Изборния кодекс 

Р Е Ш И:

Установява нарушение на ИК, изразяващо се в поставяне на агитационни материали на нерегламентирани места и  на основание чл. 186 ал.1 от ИК указва на Кмета на Община Велико Търново, че следва да предприеме необходимите действия по премахване на агитационните материали, находящи се на северната страна на Стадиона в гр. Велико Търново.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 09.10.2019 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения