Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 128
Велико Търново, 02.10.2019

ОТНОСНО: Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № 195/01.10.2019 г. от упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за извършване напромени в СИК на територията на община Велико Търново.

След проверка на подаденото заявление и предложените промени, ОИК - Велико Търново установи, че заявените членове на СИК отговарят на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК София, ОИК Велико Търново:

 

РЕШИ:

 1. В секция 040400001 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Мария Димитрова Рускова -  член -  ЕГН …, с Драгомир Николов Суванджиев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400002 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Дениса Александрова Илиева -  член -  ЕГН …, с Иглика Михайлова Бакърджиева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400003 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Стоянка Костадинова Георгиева -  член -  ЕГН …, с Татяна Миткова Димитрова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400006 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Сурай Фейзулов Мехмедов -  зам.председател -  ЕГН …, с Недялко Крумов Бозаджиев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400009 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Мариана Савова Христова -  член -  ЕГН…, със Светла Райнова Стефанова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400010 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Богомил Петров Неделчев -  зам.председател -  ЕГН…, с Ивона Николова Денева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400011 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Васил Тодоров Качамаков -  член -  ЕГН…, с Тодор Василев Качамаков - ЕГН …

 

 1. В секция 040400013 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Тодор Василев Качамаков -  член -  ЕГН …, с Венелин Иванов Готев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400014 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Росина Атанасова Качамакова -  член -  ЕГН …, с Анка Христова Ангелова - ЕГН …

 

 

 

 1. В секция 040400015 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Снежана Стефанова Митева -  член -  ЕГН …, със Стефка Димитрова Стоянова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400016 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Татяна Стоянова Стоянова -  зам.председател -  ЕГН …, със Светла Димитрова Миткова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400017 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Евелина Цветанова Кънева -  член -  ЕГН …, със Снежана Стефанова Митева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400018 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Оксана Дмитриевна Байчева -  член -  ЕГН …, с Татяна Стоянова Стоянова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400019 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Елена Георгиева Василева -  член -  ЕГН …, с Евелина Цветанова Кънева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400020 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Иванка Димитрова Кирилова -  член -  ЕГН …, с Антоанета Антонова Коева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400023 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Кристиян Радославов Иванов -  член -  ЕГН …, с Габриела Георгиева Тотева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400025 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Благомир Георгиев Баев -  член -  ЕГН …, със Силвия Борисова Тодорова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400026 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Лилия Иванова Маринова -  член -  ЕГН …, с Борислав Венциславов Трендафилов - ЕГН …

 

 1. В секция 040400027 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Антоанета Антонова Коева -  член -  ЕГН …, с Йорданка Иванова Боева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400028 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Венцислав Иванов Недялков -  член -  ЕГН …, с Анелия Иларионова Колева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400029 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Гергана Цветанова Стоилова -  член -  ЕГН …, с Марина Русева Трифонова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400032 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Маринела Красимирова Коева -  член -  ЕГН …, с Ивелина Иванова Русинова - ЕГН …

 

 

 

 

 

 

 1. В секция 040400033 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Николай Кънчев Ангелов -  член -  ЕГН …, с Румен Георгиев Русинов - ЕГН …

 

 1. В секция 040400034 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Диляна Детелинова Христова -  член -  ЕГН …, с Ина Красимирова Кирилова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400035 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Анелия Иларионова Колева -  член -  ЕГН …, с Мануела Мирославова Дюлгерова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400036 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Марина Русева Трифонова -  зам.председател -  ЕГН …, с Рени Стефанова Димитрова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400037 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Красимира Стефанова Каралъмова -  член -  ЕГН …, с Бисерка Атанасова Станева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400038 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Йорданка Иванова Боева -  член -  ЕГН …, с Христо Стоянов Денев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400039 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Красиана Димова Сухлоева -  член -  ЕГН …, с Илияна Богданова Николова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400040 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Даниел Свиленов Даалиев -  член -  ЕГН …, с Веска Великова Станчева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400041 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Снежана Иванова Мирославова -  член -  ЕГН …, с Оксана Дмитриевна Байчева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400043 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Недка Иванова Генчева -  член -  ЕГН …, с Радка Христова Проданова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400044 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Красимира Иванова Стойкова -  член -  ЕГН …, с Милена Атанасова Генчева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400046 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Елеонора Станчева Богданова -  член -  ЕГН …, с Антония Иванова Лесичкова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400048 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Гана Йорданова Филкова -  член -  ЕГН …, с Даниела Маринова Стефанова - ЕГН …

 

 

 

 1. В секция 040400049 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Тодорка Христова Иванова -  член -  ЕГН …,  с Бонка Йорданова Христова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400050 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Тодорка Станева Петрова -  член -  ЕГН …, с Марин Стефанов Маринов - ЕГН …

 

 1. В секция 040400052 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Здравко Тодоров Тодоров -  член -  ЕГН …, с Антоанета Богдaнова Николова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400054 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Евгени Йорданов Иванов -  член -  ЕГН …, с Здравко Тодоров Тодоров - ЕГН …

 

 1. В секция 040400055 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Виктория Венциславова Бакърджиева -  член -  ЕГН …, с Димитринка Андреева Стоянова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400056 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Иво Стефанов Казанджиев - член -  ЕГН …, с Тодорка Станева Петрова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400057 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Симеон Свиленов Симеонов -  член -  ЕГН …, с Гана Йорданова Филкова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400058 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Ивайло Николаев Маркилов -  зам.председател -  ЕГН …, с Трифон Георгиев Цолов - ЕГН …

 

 1. В секция 040400059 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Татяна Иванова Димитрова -  член -  ЕГН …, с Цонка Маринова Златарска - ЕГН …

 

 1. В секция 040400060 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Веселинка Василева Бояджиева -  член -  ЕГН …, с Таня Йорданова Тонева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400061 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Венелина Георгиева Караиванова - член - ЕГН …, с Галина Василева Стефанова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400062 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Мартин Викторов Ангелов -  член -  ЕГН …, с Иванка Ангелова Петрова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400063 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Християн Иванов Дражев -  член -  ЕГН …, с Николай Люцканов Бижев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400065 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Стефка Кирилова Николова -  член -  ЕГН …, с Лора Йорданова Бижева - ЕГН …

 

 

 

 

 1. В секция 040400066 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Наталия Йорданова Ковачева -  член -  ЕГН …, с Антоанета Иванова Раденкова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400067 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Стефка Димитрова Стоянова -  член -  ЕГН …, със Стефка Кирилова Николова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400069 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Милка Пенчева Начева -  член -  ЕГН …, с Диянка Иванова Драгостинова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400070 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Диян Иванов Белчев -  член -  ЕГН …, с Радина Маринова Дончева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400071 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Даниела Ангелова Зарзаланова -  член -  ЕГН …, с Мариана Симеонова Тодорова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400075 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Мариана Симеонова Тодорова -  член -  ЕГН …, с Богомил Петров Неделчев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400076 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Милен Недялков Тодоров -  член -  ЕГН …, с Десислава Антонова Зарзаланова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400077 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Нели Георгиева Камбурова -  член -  ЕГН …, с Росица Тонева Христова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400078 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Ивайло Симеонов Куков -  член -  ЕГН …, с Димитър Стефанов Димитров - ЕГН …

 

 1. В секция 040400079 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Десислава Иванова Кукова -  член -  ЕГН …, с Фатме Ибрямова Чобанова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400080 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Ива Стефанова Трифонова -  член -  ЕГН …, с Мария Игнатова Узунова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400081 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Даниела Добринова Димитрова - член -  ЕГН …, с Маргарита Трифонова Трифонова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400082 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Росица Тонева Христова -  член -  ЕГН …, с Даниела Добринова Димитрова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400083 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Антоанета Богданова Николова -  член -  ЕГН …, с Юлия Веселинова Атанасова - ЕГН …

 

 

 

 

 1. В секция 040400086 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Даниел Дианов Стефанов -  член -  ЕГН …, с Катя Стоянова Нанева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400087 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Ивелина Георгиева Николова -  член -  ЕГН …, с Димитринка Стефанова Янкова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400088 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Здравка Христова Акар -  член -  ЕГН …, с Анка Стефанова Петрова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400089 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Снежанка Димитрова Стоянова -  член -  ЕГН …, с Мариета Николова Василева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400090 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Анжелика Искренова Илиева -  член -  ЕГН …, с Йорданка Георгиева Николова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400091 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Калоян Детелинов Почев -  член -  ЕГН …, с Наталия Йорданова Ковачева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400092 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Маринела Любомирова Йорданова -  член -  ЕГН …, с Маргарита Петрова Карабонова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400095 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Павлина Васкова Георгиева -  зам.председател -  ЕГН …, с Марияна Наскова Стойкова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400096 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Ванеса Светломирова Атанасова -  член -  ЕГН …, с Яшар Назифов Яшаров - ЕГН …

 

 1. В секция 040400097 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Румяна Илиева Кесаровска -  зам.председател -  ЕГН …, с Петър Парушев Петров - ЕГН …

 

 1. В секция 040400099 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Юлия Йорданова Радева -  член -  ЕГН …, с Цвета Христова Ненкова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400100 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Лиляна Асенова Копчалийска -  член -  ЕГН …, с Нели Георгиева Нешева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400101 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Боряна Боянова Ботева -  зам.председател -  ЕГН …, с Цветана Петрова Лесичкова - ЕГН ….

 

 

 

 

 1. В секция 040400102 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Антоанета Василева Трифонова -  член -  ЕГН …, с Ивелина Димитрова Каланова- Пъшева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400103 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Валентина Петрова Иванова -  член -  ЕГН …, с Бонка Йорданова Табятова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400104 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Бранимира Милкова Минчева -  член -  ЕГН …, с Милка Петрова Кушева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400105 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Нели Тодорова Ангелова -  член -  ЕГН …, с Христо Димитров Мандров - ЕГН …

 

 1. В секция 040400106 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Кристиан Николаев Димитров -  член -  ЕГН …, с Пенка Иванова Русева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400107 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Симона Николаева Дончева -  секретар -  ЕГН …, с Цветелина Маринова Тодорова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400108 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Антон Николов Савов -  зам.председател -  ЕГН …, с Димитър Кирилов Хинов - ЕГН …

 

 1. В секция 040400109 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Каролина Руменова Дичева -  зам.председател -  ЕГН …, с Богомил Николаев Начев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400110 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Дена Кирилова Кирова -  член -  ЕГН …, със Снежанка Асенова Воденичарова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400111 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Радосвета Стефанова Цекова -  член -  ЕГН …, с Каролина Руменова Дичева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400112 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Женя Георгиева Ангелова -  член -  ЕГН …, със Стефка Денчева Денева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400113 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Йорданка Николова Трендафилова -  член -  ЕГН …, с Иво Минчев Ангелов - ЕГН …

 

 1. В секция 040400114 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Красимира Стефанова Йорданова -  член -  ЕГН …, с Пламен Стефанов Киров - ЕГН …

 

 1. В секция 040400115 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Нела Стефанова Ганчева -  председател -  ЕГН …, с Иван Маринов Иванов - ЕГН …

 

 

 

 

 

 1. В секция 040400116 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Станка Иванова Николова -  член -  ЕГН …, с Венка Филипова Станчева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400117 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Деница Ярославова Борисова -  член -  ЕГН …, с Мая Христова Трифонова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400118 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Дорина Статева Тодоричкова -  член -  ЕГН …, с Диляна Миленова Ненова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400119 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Екатерина Йосифова Христова -  член -  ЕГН …, с Юлка Георгиева Александрова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400120 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Илия Димитров Маринов -  член -  ЕГН …, с Тихомир Трифонов Беев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400121 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Бонка Йорданова Христова -  зам.председател -  ЕГН …, с Валентина Георгиева Тончева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400123 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Владимир Николаев Димитров -  председател -  ЕГН …, с Нина Георгиева Тодорова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400124 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Марияна Цанева Гърбова-Димитрова -  член -  ЕГН …, с Магдалина Борисова Грозданова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400125 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Илиян Димов Богданов -  зам.председател -  ЕГН …, с Ивета Тодорова Рачева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400127 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Таня Ангелова Панова -  член -  ЕГН …, с Красимир Антонов Ванков - ЕГН …

 

 1. В секция 040400128 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Мариела Димитрова Йорданова -  зам.председател -  ЕГН …, с Марияна Цанева Гърбова- Димитрова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400129 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Красимир Антонов Ванков -  зам.председател -  ЕГН …, с Йорданка Данчева Женкова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400131 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Калоян Красимиров Друмчев -  член -  ЕГН …, с Димитър Йорданов Йорданов - ЕГН …

 

 1. В секция 040400132 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Магдалина Борисова Грозданова -  член -  ЕГН …, с Милена Маринова Карчева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400133 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Сашка Кубратова Братанова -  член -  ЕГН …, с Павел Георгиев Георгиев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400135 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Петя Георгиева Иванова -  член -  ЕГН …, с Моника Христова Ненова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400137 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Петя Николова Байчева -  председател -  ЕГН …, с Румен Стефанов Дичев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400138 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Мая Николова Павлова -  председател -  ЕГН …, с Огнян Цанков Цанев - ЕГН …

 

 1. В секция 040400140 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Николина Васкова Недялкова -  председател -  ЕГН …, с Павлина Васкова Георгиева - ЕГН …

 

 1. В секция 040400141 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Искра Иванова Тихова -  член -  ЕГН …, с Янка Пенева Иванова - ЕГН …

 

 1. В секция 040400142 - общ. Велико Търново, ЗАМЕНЯ Красимира Кирилова Гаджалова -  член -  ЕГН …, с Ивайло Иванов Лозарски - ЕГН …

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 02.10.2019 в 17:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 273 / 03.12.2019

  относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

 • № 272 / 18.11.2019

  относно: Заявление от Любен Иванов Велчев за отказ да бъде общински съветник

 • № 271 / 07.11.2019

  относно: Поправка на фактически грешки в Решение №233/29.10.2019г. на ОИК -В.Търново.

всички решения