Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 275
Велико Търново, 18.09.2020

ОТНОСНО: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

Постъпило е заявление с вх. № 485/15.09.2019 г. от Десислава Кирова Димитрова – избрана за общински съветник от листата на КП „Алтернативата на гражданите“. Със същото се заявява изричното й желание да не встъпи в пълномощията на общински съветник във Великотърновски общински съвет.

След като се запозна със заявлението ОИК – Велико Търново констатира, че Десислава Кирова Димитрова е избрана за общински съветник с Решение на комисията № 274/ 29.06.2019 г. Към момента лицето не е положило клетва по чл. 32 ал.1 от ЗМСМА.

Видно от постъпилото заявление, същото представлява отказ на заявителя по отношение на нея да възникнат пълномощия като общински съветник в Общински съвет - В. Търново.

Предвид горното и на основание чл. 454 от Изборния кодекс и чл. 30 ал. 1 от ЗМСМА, ОИК Велико Търново

РЕШИ:

 

1.ЗАЛИЧАВА от списъка на избраните общински съветници Десислава Кирова Димитрова с ЕГН хххх– избрана за общински съветник от листата на КП „Алтернативата на гражданите“, която фигурира под №3 в списък А (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.1 от ИК), получила 145 преференциални гласа и анулира Удостоверение № 44/29.06.2020 г. за избран общински съветник.    

 1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за общински съветник следващият кандидат от листата на КП „Алтернативата на гражданите“, а именно: Светослав Илиев Дермански с ЕГН ххххх, който фигурира под №4 в списък А (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.1 от ИК), получил 113 преференциални гласа.
 2. На лицето да се издаде Удостоверение - приложение № 98-МИ от изборните книжа.

            Решението на ОИК за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат, на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

В тридневен срок препис от решението да се изпрати на Председателя на Великотърновски общински съвет. 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 18.09.2020 в 17:09 часа

Календар

Решения

 • № 279 / 04.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от ПП ГЕРБ, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.4, ал.7 от ЗМСМА

 • № 278 / 16.12.2021

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

 • № 277 / 09.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

всички решения