Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 269
Велико Търново, 05.11.2019

ОТНОСНО: Заявление от Александър Бенев Нанков за отказ да бъде общински съветник

Постъпило е заявление с вх. № 444/05.11.2019 г. от Александър Бенев Нанков – избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, с което заявява изричното си желание да бъде освободен от изборната длъжност.

Като се запозна със заявлението ОИК - В.Търново констатира, че Александър Бенев Нанков е избран за общински съветник с Решение № 233/ 29.10.2019 г. на ОИК-В. Търново. Към момента лицето не е положило клетва по чл. 32 ал.1 от ЗМСМА.

Общинска избирателна комисия - В.Търново, счита, че по същество заявлението представлява отказ на заявителя по отношение на него да възникнат пълномощия като общински съветник в Общински съвет - В. Търново.

Предвид горното и на основание чл. 454 от Изборния кодекс и чл. 30 ал. 1 от ЗМСМА, ОИК Велико Търново:

РЕШИ:

 1. ЗАЛИЧАВА от списъка на избраните общински съветници Александър Бенев Нанков с ЕГН ********** – избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, под № 9 в листата на ПП ГЕРБ, получил 136 преференциални гласа. 
  Анулира Удостоверение № 1/31.10.2019 г. за избран общински съветник.     
 2. 2. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН следващият кандидат от листата на ПП ГЕРБ, а именно: Гергана Митева Евтимова с ЕГН **********, под № 19 в листата на ПП ГЕРБ, получила 195 преференциални гласа. На лицето да се издаде Удостоверение - приложение № 98-МИ от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд –Велико Търново.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 05.11.2019 в 17:39 часа

Календар

Решения

 • № 279 / 04.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от ПП ГЕРБ, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.4, ал.7 от ЗМСМА

 • № 278 / 16.12.2021

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

 • № 277 / 09.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

всички решения