Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 153
Велико Търново, 18.10.2019

ОТНОСНО: сигнал наш вх. № 271/18.10.2019 г. – 12,35 ч. от Деян Минков Хаджийски в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ във връзка неизпълнение на Указание на ОИК – Велико Търново и повторност на нарушения по чл. 183, ал.2 от ИК

В ОИК-Велико Търново е постъпил сигнал с вх. № 271/18.10.2019 г. -12,35 ч. от Деян Минков Хаджийски, в качеството му на представляващ  ПП ГЕРБ. В същият се излагат твърдения, че след подаден сигнал ОИК – В. Търново е постановил Решение № 148 от 16.10.2019г., с което е  установено нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс и е указала на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) в срок от 24 часа от обявяването на настоящото решение да приведе агитационните материали, поставени в град Велико Търново, на ул.“Магистрална“ до МОЛ-В.Търново; ул. „Н.Габровски“ до МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ АД; бул. „България“ до НВУ„Васил Левски“; ул. „Христо Ботев“ до Автогара- юг, в съответствие с изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК. Според жалбоподателя, в срока съгласно решението на ОИК – Велико Търново, а именно 17.10.2019г. 17,44 часа, указанията не са били изпълнени, като в периода от 17,45 до 18,20 часа на 17.10.2019г. на посочените в Решение № 148 /16.10.2019г. места агитационни материали на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) поставени на билборди разположени в гр.Велико Търново на ул.“Магистрална“ до МОЛ-В.Търново; ул. „Н.Габровски“ до МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ АД; бул. „България“ до НВУ„Васил Левски“; ул. „Христо Ботев“ до Автогара- юг не отговарят на изискванията на чл. 183, ал.2 от ИК, което представлява и повторно нарушение на ИК. Жалбоподателят моли ОИК – Велико Търново да предприеме необходимите действия, като сезира Кмета на Община Велико Търново да предприеме правни и фактически действия за изпълнение на задълженията му по чл. 186, ал.1 от ИК, както и да сезира ЦИК да осъществи правомощията си по чл. 496, ал.3 от ИК за издаване на наказателно постановление и налагане на наказания по чл. 480, ал.4 и по чл.480, ал.2 от ИК.

Във връзка със сигнала е извършена проверка от двама членове на ОИК-В.Търново от различни квоти, при което е установено, че наистина на посочените в сигнала места са поставени агитационни материали на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21). На агитационните материали има поставен надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление”, който надпис е разположен в обособено поле, но същото е в размер на 0,40 на 1,75 м, а агитационният материал е с височина 2,9 на 3,9 м., т.е. макар и да е налично обособено поле не е спазено изискването на закона - чл. 183 ал.2 от ИК, а именно информацията да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал. За констатираните нарушения са направени снимки.

С оглед на което жалбата се явява частично основателна и следва да се дадат указания на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) да отстрани нередовността, по отношение на посочените 4 агитационни материали. В случай, че в указания срок не се отстрани нередовността Кметът на Община Велико Търново следва да предприеме необходимите действия по премахване на агитационните материали.

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с чл. 186 ал.1 от Изборния кодекс и р.І, т.22 от Решение № 794-МИ /27.08.2019 г. на ЦИК София

 

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс, а именно на агитационни материали агитиращи в полза на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), поставен в град Велико Търново, на ул.“Магистрална“ до МОЛ-В.Търново; ул. „Н.Габровски“ до МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ АД; бул. „България“ до НВУ„Васил Левски“; ул. „Христо Ботев“ до Автогара- юг информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.

 

УКАЗВА на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) в срок от 24 часа от обявяването на настоящото решение да приведе агитационните материали, поставени в град Велико Търново, на ул.“Магистрална“ до МОЛ-В.Търново; ул. „Н.Габровски“ до МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ АД; бул. „България“ до НВУ„Васил Левски“; ул. „Христо Ботев“ до Автогара- юг, в съответствие с изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК.

При неизпълнение на даденото указание от представляващия местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) в указаният срок, копие от настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Велико Търново за изпълнение с оглед задълженията му по чл. 186 ал.1 от ИК и Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК София. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.  Напомня на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), че съгласно чл. 480 ал.2 от ИК за нарушение на чл. 183 ал.2  от ИК е предвидена санкция /глоба в размер от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение е в размер от 5000 до 15 000 лв.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.“

 

При проведеното гласуване на предложението за решение Общинската избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 4 членове.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 18.10.2019 в 18:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 275 / 18.09.2020

  относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

 • № 274 / 29.06.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

 • № 273 / 03.12.2019

  относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения