Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 127
Велико Търново, 01.10.2019

ОТНОСНО: Извършване на промени в СИК на територията на община Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № 197/01.10.2019 г. от упълномощен представител на ,,БСП за България“ за извършване на 37 промени в СИК на територията на община Велико Търново.

След проверка на подаденото заявление и предложените промени, ОИК - Велико Търново установи, че заявените членове на СИК отговарят на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК София, ОИК Велико Търново:

 

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400002, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Милена Боянова Петрова, ЕГН: …………, секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА за секретар – Рена Михайлова Даилова, ЕГН: ………., образование – средно, ……….

 ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400002,  гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Стоян Пенчев Деведжиев, ЕГН: …………, член, като на негово място НАЗНАЧАВА за член Илия Стефанов Пангелов, ЕГН: ……………, образование – средно, телефон ……………….

 ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400003, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Алиджан Исмаилов Алиев, ЕГН: …………, член, като на негово място НАЗНАЧАВА за член  Лилия Николова Ченгова, ЕГН …….., образование – средно техническо , тел. .

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400006, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Диана Христова Стамболиева, ЕГН: ……………., секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА за секретар Петя Димитрова Филипова, ЕГН: ………….., образование – икономическо, ……………

 ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400006, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Дарина Тенева Пеева, ЕГН: ……………, член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Стефка Василева Проданова, ЕГН: ………….., образование – висше, ………

 ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400007, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Петя Димитрова Филипова, ЕГН: …………., председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА за председател Пенка Йорданова Русенова, ЕГН: ………., образование – полу висше съобщителна техника, ………….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400007, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Стефка Василева Проданова, ЕГН: ………….. член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член – Дарина Тенева Пеева, ЕГН: ……., образование висше, ……….

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400008, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Пенка Йорданова Русенова, ЕГН: ………., зам. председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА за зам. председател Диана Христова Стамболиева, ЕГН: ………….., образование – висше икономическо, ……………..

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400017, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Вирджиния Христова Радоева, ЕГН ………….., член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Невянка Минчева Йосифова, ЕГН ………., образование – средно техническо, тел. …………….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400018, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Надежда Ташева Радоева , ЕГН ………., секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА за секретар Цветанка Петрова Генчева,ЕГН …….., образование висше – педагогика , тел. ..

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400019, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Виолета Иванова Павлова , ЕГН …………, секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА за секретар Цветелина Георгиева Ганева, ЕГН ……………, образование – висше, тел. ……...

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400022, гр. Велико Търново, Община Велико Търново,  Петина Иванова Добрева , ЕГН …….. секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА за секретар Николета Кирилова Кирилова, ЕГН ……….. , образование - средно , студент, тел. ………………..

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400030, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Иваничка  Аврамова Българанова, ЕГН ……….., член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Красимира Петрова Иванова - Радойчева, ЕГН …………,образование – висше-педагогика, тел. ……..

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400031, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Маргаритка Николова Петкова, ЕГН …….., член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Елена Николаева Ганева, ЕГН ……….., образование – средно ,  тел. ……………….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400033, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Маргарита Георгиева Станчева , ЕГН ……………, член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Павлинка Иванова Янкова, ЕГН ………, образование средно , тел. ………….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400036, гр. Велико Търново, Община Велико Търново,  Ружа Маринова Симеонова –Енчева, ЕГН ……………, председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА за председател Ирена Йорданова Гечева, ЕГН ………….., образование средно, тел. …….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400038, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Костадинка Фотева Георгиева, ЕГН ………., секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА за секретар Даниела Иванова Хинкова,ЕГН …..,образование- висше – икономическо, тел. ……….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400046, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Петя Валентинова Драгнева, ЕГН ………..,член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Пенка Крумова Русева, ЕГН ……….., образование – висше – педагогика, тел. ……...

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400047, гр. Велико Търново, Община Велико Търново,  Иваничка Александрова  Михова ,ЕГН………………. , зам. председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА за зам.председател  Йорданка Стефанова Георгиева,ЕГН ……………., образование – висше, тел. ……………..

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400052, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Светла Иванова Иванова, ЕГН ……………….., секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА за секретар Бонка Лечева Петрова, ЕГН …………… , образование – средно, тел. …………...

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400055, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Васил Недялков Гаврилски,ЕГН ………….. ,образование висше-инженер, секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА за секретар Пенка Маринова Събева,ЕГН ……….., образование –висше икономика, тел. …………... 

 ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400057, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Пенка Маринова Събева,ЕГН …………,  зам. председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА за зам. председател Васил Недялков Гаврилски,ЕГН ………….,образование висше-инженер, тел. .

 ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400057, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Веселка Маринова Николова,ЕГН ……………, член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Миряна Стефанова Педешка, ЕГН ………., образование – висше, тел. …………..

 ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400060, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Елена Минчева  Христова,ЕГН …………, член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Силвия  Василева Серафимова, ЕГН ………….. , образование – висше-педагогика, тел…………...

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400068, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Силвия  Василева Серафимова, ЕГН ………….. , член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Елена Минчева  Христова, ЕГН ……….., образование –висше- БФ, тел. …………...

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400063, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Десислава Антонова Зарзаланова,ЕГН ……….., член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член  Силвия Иванова Спасичкова, ЕГН ………., образование – висше – логопед, тел. ……………..

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400070, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Камелия Йорданова  Мидова, ЕГН ………., член, като на нейно място НАЗНАЧАВА  за член Вяра Иванова Кънчева , ЕГН ……….., образование п/висше, тел. …………….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400071, гр. Велико Търново, Община Велико Търново,  Рени Райкова Иванова, ЕГН ………….., член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Катя Димитрова  Сидерова, ЕГН ……….., образование – висше – икономика, тел. …………..

 ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400073, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Красимира Петрова Иванова – Радойчева, ЕГН …………, председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА за председател Иваничка  Аврамова Българанова, ЕГН …………, висше- здравни грижи, тел. .

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400077, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Надка Иванова Романова, ЕГН …………., Председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА за Председател Ирена Василева Велева, ЕГН ………., образование – Висше, юрист, тел. ……………...

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400080, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Даниела Христова Илиева, ЕГН ……………, член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Десислава Иванова Цветанова, ЕГН …………, Образование – висше, тел ……………..

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400085, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Ивелин Иванов Иванов, ЕГН ……………., председател, като на негово място НАЗНАЧАВА за председател Цветомира Венкова Долчинкова, ЕГН ………….., средно образование, тел ……………..

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400085, гр. Велико Търново, Община Велико Търново,  Цветомира Венкова Долчинкова член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Ивелин Иванов Иванов, ЕГН ………….., образование висше, тел. ……….  

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400091, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Стефка Йорданова Боянова, ЕГН …………… – зам. председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА за зам. председател Иванка Петрова Иванова, ЕГН …………, образование средно, тел.

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400092, гр. Велико Търново, Община Велико Търново,  Недка Иванова Илиева, ЕГН ……………., член, като на нейно място НАЗНАЧАВА за член Георги Красимиров Величков, ЕГН ……………., образование средно, тел. ……………….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400096, гр. Велико Търново, Община Велико Търново, Йорданка Стефанова Георгиева, ЕГН …………., секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА за секретар Илия Петков Илиев, ЕГН ………….., образование висше, тел. …………….

ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400025, гр. Велико Търново, Община Велико Търново,  Моника Пламенова Славчева, ЕГН ………………, председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА  с променена фамилия,  то да се запише Моника Пламенова Георгиева.

   

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 01.10.2019 в 18:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 273 / 03.12.2019

  относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

 • № 272 / 18.11.2019

  относно: Заявление от Любен Иванов Велчев за отказ да бъде общински съветник

 • № 271 / 07.11.2019

  относно: Поправка на фактически грешки в Решение №233/29.10.2019г. на ОИК -В.Търново.

всички решения